Slider
Translucent Sheet
February 18, 2019
Flashing
February 18, 2019

Louver

แผ่นบานเกล็ด  (Louver)

แผ่นบานเกล็ด  (Louver)   เป็นแผ่นเหล็กที่ผลิตขึ้นจากวัสดุชนิดเดียวกับหลังคาเหล็กรีดลอน โดยออกแบบมาเพื่อช่วยระบายอากาศภายในตัวอาคาร จึงช่วยลดความร้อนที่สะสม และถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี มีหลากหลายรูปแบบให้สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของตัวอาคา