Slider
Radial Roof
February 18, 2019
Installation equipment and others
February 18, 2019

Insulation

ฉนวนกันความร้อน (Insulation)

ฉนวนกันความร้อน (Insulation)  เป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันการส่งผ่านความร้อน (Heat Transfer) จากภายนอกอาคารสู่ภายในอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงาน ป้องกันเสียงและความชื้น ไม่ติดไฟ สามารถคงสภาพการเป็นฉนวนและมีอายุการใช้งานที่ยาว นาน โดยติดตั้งไว้ใต้แผ่นวัสดุมุงหลังคา เหมาะสำหรับอาคาร โรงงาน  สำนักงานและที่พักอาศัย    ปัจจุบันฉนวนกันความร้อนที่นิยมนำมาปิดทับกับแผ่นหลังคาเมทัลชีท ได้แก่  แผ่นฉนวน PU และแผ่นฉนวน PE   โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างตามลักษณะการใช้งานดังนี้

 

1. แผ่นฉนวนกันความร้อนพียู (PU Foam) :

 • ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถลดความร้อนของหลังคาลงได้ถึง 15-35 องศา

 • ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคารและการเลือกใช้

 • เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นหลังคา สามารถเพิ่มระยะห่างของแปที่รองรับแผ่นหลังคาได้มากขึ้น

 • มีรูปทรงคงตัวและคงทน

 • สามารถฉีดติดให้เต็มสันลอนได้โดยไม่มีช่องว่าง ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการรั่วซึมได้อย่างดี

 • ทนต่อ กรด ด่าง และความชื้นได้ดี

 • คงทนต่ออุณหภูมิได้ถึง -30 ถึง 90 องศา โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากติดตั้งเสร็จในขั้นตอนเดียว

 

2. แผ่นฉนวนกันความร้อนพีอี (PE Foam) :

 • เหนียวแน่น ทนทานสูง โดยมีลักษณะโครงสร้างของเซลแบบปิด

 • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1

 • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง เข้ารูปได้ดี

 • ติดตั้งง่าย จึงช่วยให้ประหยัดโครงสร้าง ประหยัดค่าแรง

 • ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต อายุการใช้งานยาวนาน คงความเป็นฉนวนถาวร

 • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง

 • สามารถทนกรดและด่างได้ดีเยี่ยม

 • ต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยม เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำ