Slider

ตั้งสติ ก่อนเซ็นต์เชค ข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เชคอย่างสบายใจ

อันตรายจากสารฟอกขาวในถั่วงอก 
มกราคม 6, 2018
กาวตราช้างติดมือทำไงดี?
พฤษภาคม 16, 2019

ตั้งสติ ก่อนเซ็นต์เชค ข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เชคอย่างสบายใจ

 

เตือนภัย…การแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค เป็นการเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการทุจริต เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ โดยเฉพาะวันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร และลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ทำให้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินใช้เวลานานขึ้น เพราะต้องตรวจสอบก่อนจ่ายเงินตามเช็ค

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

กองบังคับการปราบปราม CSD
ธนาคารแห่งประเทศไทย